Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

ciopciop

Jeżeli upadłeś siedem razy, podnieś się osiem razy

— powiedzenie chińskie
Reposted frominpassing inpassing viamillys millys
1700 f606 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viamillys millys
ciopciop
voglio un pensiero superficiale che rende la pelle splendida | flickr - photo sharing!
Reposted fromweightless weightless viasensation sensation
ciopciop
Ja lubię dziwaków. Raczej trudno zaufać komuś, kto na takim świecie umie zwyczajnie wyglądać i normalnie żyć.
— Haruki Murakami
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaannettee annettee
ciopciop
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viaannettee annettee
ciopciop
6490 3eb5 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viahiohio hiohio
ciopciop
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viahiohio hiohio

March 19 2015

ciopciop
Wszyscy byliśmy inni, niż jesteśmy.
— Herta Müller
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
ciopciop
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
ciopciop
Tęskni się do rzeczy głupich. Nawet wtedy gdy jest się mądrym, wtedy chyba najbardziej…
— Andrzej Stasiuk - Kostek
ciopciop
Wszystko jest coraz bardziej za późno
— Sławomir Mrożek
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viadiedrunk diedrunk
ciopciop
I chodzą takie kurwy po świecie,niezaleznie od płci bo przecież to bezpłciowe zupełnie.Nie dość ,że ze swoim porażeniem mózgowym niezdolne są do stworzenia czegos normalnego to i innym wpierdalają się w życie i związki.

                   - Znajde Diament W Tym Szambie
Reposted fromUnmightyMe UnmightyMe viadiedrunk diedrunk
ciopciop
5116 6fad
Reposted fromrol rol viaOnly2you Only2you
ciopciop
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— Kobieca Czytelnia

March 18 2015

ciopciop
0129 c6ea 500
Jodi Picoult 'już czas'
Reposted fromdontforgot dontforgot viadiedrunk diedrunk
ciopciop
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromviltis viltis viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
ciopciop
3292 664c 500
#895482
Reposted fromRamme Ramme vialadymunalisa ladymunalisa
ciopciop
5452 ece0 500
Reposted fromherz herz vialadymunalisa ladymunalisa

March 03 2015

ciopciop
9838 0fae
Reposted frompersempre persempre viadiedrunk diedrunk
ciopciop
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
— perwersje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl